Sprinklerijärjestelmät estävät palokuolemia

Sprinklerit ovat aina ensimmäisenä palopaikalla

Firecon tekee sprinklerisuunnittelua ja toteuttaa sprinkleriasennukset. Automaattinen sprinklerijärjestelmä on pitkäaikainen sammutusratkaisu noudatettaessa sprinklerihuolto-ohjelmaa. Sprinklerihuolto on tehtävä säännöllisesti ohjeistuksen mukaisesti. Sprinklerisuunnittelussa otetaan huomioon asennuskohteen vaatimukset.

Sprinklerijärjestelmä on automaattinen sammutusjärjestelmä, joka ruiskuttaa vettä palokohteeseen sekä ilmoittaa alkaneesta palosta hätäkeskukseen ja tekee palohälytyksen kiinteistössä. Sprinkleri sammuttaa alkavan tulipalon ja estää sitä leviämästä. Ihmisillä on aikaa poistua palavasta rakennuksesta. Palokuolemat ja -loukkaantumiset sekä keskeytys- ja omaisuusvahingot vähenevät.

Sprinklerijärjestelmä hyödyntää lähtökohtaisesti vesijohtoverkoston vettä. Mikäli vesilähde ei ole riittävä, voidaan sammutusjärjestelmä toteuttaa säiliöratkaisulla. Asennus- ja suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon sprinklerijärjestelmiä koskevat säädökset ja vaatimukset. Asennuskohteita ovat kaikenlaiset kiinteistöt kuten asuintilat, liiketilat, hoitolaitokset, sairaalat, varasto- ja tuotantotilat sekä teollisuushallit.

Ennakoivaa palontorjuntaa ja parempaa paloturvallisuutta

Pelastus- ja sammutustoimet saavat tukea sprinklerijärjestelmästä, joka antaa aikaa pelastautumiseen. Savukaasu on myrkyllistä ja hengenvaarallista ihmiselle. Alkusammutusvälineet eivät aina ole riittäviä. Sprinklerijärjestelmä antaa paremmat mahdollisuudet selvitä tulipalosta. Se myös suojaa omaisuutta estämällä tulipalon leviämisen.

NFPA:in (National Fire Protection Association) tutkimuksessa todettiin, että sprinklereiden ansiosta todennäköisyys kuolla tulipalossa pienenee 50 – 75 % ja keskimääräinen omaisuusvahinko pienenee yhdellä tai kahdella kolmasosalla verrattuna tulipaloihin, joissa sprinklereitä ei ole läsnä.
(VTT:n tiedote Asuntosprinklaus Suomessa 2008, s. 65)

Katso video Sprinkleri pelastaa tästä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 020 7434 888 tai info@firecon.fi