Kaasusammutus

Sammuttavat ilman vaahtoa tai vettä

Kaasusammutusjärjestelmää käytetään yleensä tiloissa, joissa vettä ei voida käyttää sammutusaineena. Tyypillisiä kohteita ovat sähkötilat, käyttökeskukset ja serverihuoneet sekä tietojenkäsittelytilat.

Henkilö- ja omaisuusvahingot ovat estettävissä tai hallittavissa asianmukaisella palontorjunnalla. Toimittamamme kaasusammutusjärjestelmät ovat henkilöturvallisia. Ne eivät aiheuta vaaraa tiloissa työskenteleville ihmisille.

Kaasusammutusjärjestelmät

Käytössämme olevat kaasusammutusjärjestelmät ja kaasut ovat Novec 1230 (3M), Argotec ja MX 1230. Kaasusammutusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää ammattitaitoista ja huolellista suunnittelua. Suojattavan tilan palokuorma ja henkilöturvallisuus on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Kaasusammutusjärjestelmissä käytetään inerttikaasua (typpi ja argon), kemiallista kaasua tai hiilidioksidia. Inerttikaasun käytön etuna on se, että laitteita mahdollisesti vahingoittava vesi ei pääse tiivistymään käyttökohteessa.

Firecon asentaa ja huoltaa kaasusammutusjärjestelmät. Asennus- ja huoltotoimet tehdään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) listaamien vastuuhenkilöiden valvonnassa. Huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet pitävät sammutusjärjestelmän toimintavarmana vuodesta toiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 020 7434 888 tai info@firecon.fi