EconAqua -vesisumujärjestelmä

Maksimaalista sammutustehoa minimaalisella vesimäärällä
EconAqua on vesisumujärjestelmä, joka kuluttaa jopa 85 % vähemmän vettä kuin perinteinen sprinklerijärjestelmä. Se on ainutlaatuinen uutuus vesisumua hyödyntävässä palontorjunnassa.

EconAqua on matalapaineella toimiva vesisumujärjestelmä, jonka käyttöpaine on vain 5 – 16 baaria, kun taas korkeapainejärjestelmissä käyttöpaine vaihtelee 80 – 120 baarin välillä. Alhaisen käyttöpaineen etuja ovat korkea hyötysuhde ja vähäinen vedenkulutus.

Vähän tilaa vievä vesisumujärjestelmä
EconAqua -vesisumujärjestelmää käytetään yleensä tiloissa, joissa vettä on syytä käyttää mahdollisimman vähän tai joissa kunnan vesijohtovettä ei ole riittävästi saatavilla. Järjestelmän käyttökohteita ovat muun muassa hoivakodit, sairaalat, hotellit, toimistot ja parkkihallit. Se soveltuu myös kylmien tilojen sammutusjärjestelmäksi.

EconAqua -vesisumujärjestelmä on saksalaisen hyväksyntä- ja tarkastuslaitos VdS:n testaama ja hyväksymä automaattinen sammutusjärjestelmä LH -, OH1 – ja rajoituksin OH2 -luokan kohteisiin. Järjestelmän sammutusteho on todistettu useissa palo- ja sammutuskokeissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 020 7434 888 tai info@firecon.fi