Sammutusjärjestelmät

Turvaa tulelta

Firecon toimittaa automaattiset sammutusjärjestelmät ja palontorjuntajärjestelmät, kuten sprinkleri– ja vesisumujärjestelmät, vaahto– ja kaasusammutusjärjestelmät sekä käsisammuttimet. Automaattinen sammutusjärjestelmä turvaa ihmiset ja omaisuuden sekä toimitukset ja tuotantotekijät.

Tulipalo voi muuttaa elämän peruuttamattomasti. Tulipalot aiheuttavat vuosittain lukuisia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Ne voidaan välttää tai niiden aiheuttamia vahinkoja voidaan vähentää asianmukaisella palontorjuntajärjestelmällä. Tulipalon sattuessa pelastautuminen on tehtävä muutamassa minuutissa. Automaattinen sammutusjärjestelmä antaa tarvittavaa lisäaikaa.

Asuin- tai työskentelytila, johon on asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä, on nykyaikainen ja turvallinen sammutusratkaisu. Toimitamme sammutusjärjestelmät (asuintilat, liiketilat, hotellit, hoitolaitokset, sairaalat, varastot, teollisuushallit, laivat) sekä keittiön (keskus- ja ravintolakeittiöt) palontorjuntajärjestelmät.

Sammutusvoimaa Fireconilta

Firecon toimittaa sprinklerijärjestelmät, vesisumujärjestelmät (korkea- ja matalapaine) sekä vedettömät vaahtosammutusjärjestelmät (palavien nesteiden varasto- ja tuotantotilat) ja kaasusammutusjärjestelmät (sähkötilat, serverikaapit). Toimitamme myös erikoisjärjestelmät (kylmätilat, ulkokatokset). Sammutusratkaisut riippuvat käyttökohteesta. Sprinklerijärjestelmä toimii kohdennetusti palopaikalla ja tarvitsee vettä. Vesisumujärjestelmät (korkea- ja matalapaine) tarvitsevat vähemmän vettä kuin sprinklerijärjestelmät.

Sammutusjärjestelmien toimintavarmuus perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin ja todellisissa olosuhteissa testattuihin teknisiin ratkaisuihin ja tuotteisiin. Sammutusjärjestelmät asennetaan ja huolletaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) listaamien vastuuhenkilöiden valvonnassa.

Firecon on Suomen suurin sammutusjärjestelmätoimittaja. Otamme huomioon yleiset vaatimukset automaattisen sammutuslaitteiston suunnittelulle ja asentamiselle. Sammutusjärjestelmän suunnittelu ja asennus on tehtävä siten, että rakentamiselle rakennuslaissa tai sen nojalla asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 020 7434 888 tai info@firecon.fi