Teollisuusrakennukset

Teollisuuslaitosten palontorjuntajärjestelmillä turvataan henkilöiden lisäksi omaisuutta ja tuotannon keskeytyksetöntä jatkumista. Sammutusjärjestelmien suunnittelua ja asentamista säädellään laein ja asetuksin, joten on tärkeää, että suunnitteluasennuksen hoitavat ammattilaiset. Ammattilaisella on kokemusta ja näkemystä ottaa kohde ja asiakas huomioon siten, että myös tulevaisuuden muutostarpeet tulevat huomioiduiksi.

Teollisuusreferenssejä