Liikerakennukset

Sprinklerilaitteisto on suunniteltu ilmaisemaan tulipalo ja sammuttamaan se vedellä heti palon alkuvaiheessa. Näin se antaa henkilöstölle ja asiakkaille aikaa pelastautumiseen ja suojaa kiinteistöjä ja omaisuutta mahdollisimman hyvin. Sammutusjärjestelmät ovat osa nykyaikaisen yrityksen riskienhallintaa, sillä tulipalosta aiheutuva toimintakatkos tai tuhoutunut omaisuus voi olla liiketoiminnalle kohtalokasta. Asuntojen ja hoitokotien ohessa toimisto- ja liikerakennukset ovat tyypillisiä henkilöturvallisuuskohteita.

Liikerakennusreferenssejä