Henkilöturvakohteet

ASUIN- JA HOIVAKOTIRAKENNUKSET
Automaattinen sammutusjärjestelmä on erityisen tarpeellinen palvelutaloissa, hoitokodeissa ja asunnoissa. Jos asukas ei itse pysty poistumaan asunnosta, auttajilla on aikaa vain 3–4 minuuttia asukkaan pelastamiseen. Palokunta saapuu paikalle aikaisintaan kuuden minuutin kuluessa siitä, kun palosta on tehty hätäilmoitus. Tosiasia on, ettei sprinklereillä suojatuissa kohteissa ole menehtynyt yhtään ihmistä koko Euroopassa.

Vanhusten ja muiden erityisryhmien asumisessa tavoitteena on, että he voivat asua mahdollisimman pitkään itsenäisesti kodinomaisessa ympäristössä. Sammutusjärjestelmällä voidaan parantaa huomaamattomasti ja edullisesti erityisryhmien asumisturvallisuutta. Palotilanteessa evakuoimiseen tarvittavan henkilökunnan palkkakustannukset kasvavat nopeasti korkeammiksi kuin sammutusjärjestelmän hankintahinta.

Myös tavallisiin asuinrakennuksiin on alettu asentaa sprinklereitä, koska automaattinen palontorjuntajärjestelmä lisää asumisturvallisuutta huomattavasti ja palon aiheuttamilta henkilövahingoilta säästytään kokonaan. Esimerkiksi puukerrostaloissa automaattinen sammutusjärjestelmä on rakennusluvan ehto.

Henkilöturvareferenssejä