10 Faktaa

10 FAKTAA SAMMUTUSJÄRJESTELMISTÄ
1. Sprinklerisuuttimet toimivat aina yksitellen kohonneen lämpötilan vaikutuksesta ja alkavat levittää vettä tulipaloon
2. Sammutusaineena on kunnallisen vesijohtoverkoston vesi, joka on myrkytöntä ja helposti saatavilla
3. Järjestelmä on ensimmäisenä palopaikalla, hälyttää palokunnan ja aloittaa heti sammutuksen
4. Paineellinen sammutusvesi on aina valmiina
5. Sprinklerilaitteisto on edullinen ja käyttökustannukset erittäin pienet
6. Laitteisto suunnitellaan kestämään koko rakennuksen käyttöiän
7. Järjestelmä on helposti muunneltavissa
8. Sammutusjärjestelmä antaa aikaa ja suojaa
9. Sammutusjärjestelmä on suorituskykyisin ja tehokkain tapa sammuttaa tulipalo
10. Asennus alentaa vakuutusmaksuja